Поводження з відходами

Технологічний регламент на поводження з відходами

Ліцензія на поводження з небезпечними відходами

Технічні паспорти по кожному виду відходів

Паспорт MВВ

Реєстрові карти ОУВ та ООУВ

Інвентаризація відходів